Księża na ambonie…

Księży na ambonie można podzielić na dwie grupy: jedni mówią, co wiedzą a drudzy wiedzą, co mówią.