Ludzie coraz płytsi…

Jak relacje mają być coraz głębsze, skoro ludzie są coraz płytsi?