Mają nas podnosić…

W miarę jak przybierały wody potopy, podnosiła się również arka.
Tak samo mają nas podnosić w górę nasze cierpienia i krzyże.

św. Anzelm z Canterbury