Mały kroczek…

Dokładnie dziesięć lat temu – 13 lutego 2008 r. – jako kleryk trzeciego roku przyjąłem w naszym seminarium posługę lektoratu. Udzielił mi tej posługi ówczesny Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów o. Józef Tarnawski.

Słowo lektor pochodzi z języka łacińskiego: „legere” – czytać i oznacza osobę czytającą na głos teksty biblijne lub liturgiczne w zgromadzeniu liturgicznym, tzn. podczas Mszy Świętej, liturgii sakramentów, sakramentaliów, Liturgii Godzin i innych nabożeństw. Lektorat to pierwsza z dwóch (obok akolitatu) posług na drodze do święceń diakonatu i prezbiteratu. I choć był to tylko mały kroczek na drodze do kapłaństwa, Bogu niech i za to będą dzięki.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.