Maryja prowadzi nas…

Mój sposób pojmowania nabożeństwa do Matki Bożej uległ pewnej przebudowie. O ile dawniej byłem przekonany, ze Maryja prowadzi nas do Chrystusa, to w tym okresie zacząłem rozumieć, ze również i Chrystus prowadzi nas do swojej Matki.

św. Jan Paweł II.