Miłość to…

Miłość to uczucie, którego żądać nie można; jest darem, nie osiągnięciem.

Irena Jurgielewiczowa