Wiara jest pewna…

Wiara jest pewna, bardziej pewna niż jakakolwiek wiedza ludzka,
ponieważ opiera się na samym Słowie Bożym, które nie może kłamać.

Katechizm Kościoła Katolickiego