Modlitwa jest po to, aby…

,,Jezus przyszedł na świat po to, żeby zdobyć ludzi dla Boga. Być uczniem Jezusa to iść Jego śladem. Jak działał Jezus? Słowem, przykładem, cudami. Słowo i przykład to jasne. A skąd wziąć cuda? Od tego jest modlitwa. Wytrwała modlitwa.”

Lech Jęczmyk