W jakiego Boga wierzę?

,,Wielu ludzi wierzy nie tyle w Boże Miłosierdzie, co w Bożą pobłażliwość. Zawiodą się. Kiedy się ockną na tamtym świecie, zetkną się już tylko z Bożą sprawiedliwością.”

Lech Jęczmyk