Módlmy się…

31 maja
Ogólnoświatowy Dzień Modlitw
o nowe Powołania
do Zakonu Szkół Pobożnych