Mówi bowiem Pismo…

,,Nie wprowadzaj do swego domu każdego człowieka,
różnorodne są bowiem podstępy oszusta.
Strzeż się człowieka złego, który knuje niegodziwości,
by nie sprowadził na ciebie hańby niezatartej.
Dawaj bogobojnemu, a nie wspomagaj grzesznika.”
(Syr 11, 29.33; 12.4)