Najlepszego…

Wszystkim dzisiejszym Solenizantom
– przede wszystkim mojej Babci Stasi –
składam najlepsze imieninowe życzenia.

Niech Pan darzy swoim błogosławieństwem,
a święty Patron wyprasza potrzebne łaski.