Najpiękniejszymi dziełami…

Najpiękniejszymi dziełami Boga są: kiedyś na początku – stworzenie, teraz – odkupienie, w przyszłości – wieczna chwała

– św. Bernard z Clairvaux