Bóg obdarował cię…

Bóg obdarował cię dwojgiem uszu i tylko jednym językiem, żebyś dwa razy więcej słuchał Go niż do Niego mówił

– św. Bernardyn ze Sieny