Skoro wszystko…

Skoro wszystko jest własnością Boga, czego może zabraknąć temu, który ma Boga w sercu?

– św. Cyprian z Kartaginy