Bogu oddany na zawsze…

W minioną sobotę wielka pijarska rodzina cieszyła się faktem złożenia przez najstarszego alumna naszego pijarskiego seminarium w Krakowie – kleryka Łukasza – ślubów wieczystych.

,, …pragnąc ściślej naśladować Chrystusa, składam moją profesję uroczystą w Zakonie Szkół Pobożnych i na Twoje ręce, Ojcze Prowincjale, ślubuję dobrowolnie i z całego serca Czystość, Ubóstwo i Posłuszeństwo i według tegoż posłuszeństwa Szczególną Troskę o Wychowanie Dzieci i Młodzieży zgodnie z Konstytucjami Zakonu.”

Każdy pijar dobrze zna te słowa z naszych zakonnych Konstytucji. Po raz pierwszy wypowiada je uroczyście na zakończenie rocznego Nowicjatu, na kilka chwil przed nałożeniem na siebie po raz pierwszy pijarskiego habitu. Ostatni raz tę samą formułę wypowiada zwykle w połowie piątego roku studiów, na kilka miesięcy przed przyjęciem święceń diakonatu.

Wspominając sobotnią Uroczystość, mam w pamięci także dzień moich uroczystych ślubów zakonnych. Było to dokładnie siedem lat temu – 26 marca 2011 r. Chciałoby się powiedzieć: Jak ten czas leci…

kl. Łukasz z pijarskimi nowicjuszami Bartoszem, Michałem, Pawłem i Jankiem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.