Trzeba pamiętać…

Trzeba pamiętać o tym, że powinniśmy się zawsze zachowywać jak dzieci Boże, skoro Bóg pozwala nazywać się naszym Ojcem

– św. Cyprian z Kartaginy