Największa łaska Boga…

Przez cierpienie jedynie i przez krzyże, a nie inną drogą można dojść do wielkiej miłości Boga
i do prawdziwego z Nim zjednoczenia. Krzyż więc nie jest karą, ale największą łaską Bożą,
której Bóg tylko miłośnikom swoim udziela.

bł. Alfons Maria Mazurek