Nawet drobne czyny…

Nawet drobne czyny są wielkie i wspaniałe, kiedy są spełniane
z czystym i gorącym pragnieniem podobania się Bogu.

św. Franciszek Salezy