Kto zaczyna…

Kto zaczyna dobrze żyć, temu jest obiecana nagroda.
Dostanie się ona jednak tylko tym, którzy do końca dobry pozostaną.

św. Bernard