Niczego się nie traci…

 

Niczego się nie traci, gdy Jemu się wszystko oddaje.

św. Małgorzata Maria Alacoque