Nie jesteś godzien…

Nie jesteś godzien przyjmować Eucharystii, ale jest ci niezbędna!

św. Jan Maria Vianney