Nie ma miłości bez wierności…

wiern

O przysiędze małżeńskiej, przyrzeczeniach kapłańskich i wierności modlitwie.


Konferencja wygłoszona dla Grupy Odnowy w Duchu Świętym.