Nie ma potrzeby…

Nie ma potrzeby spoglądać ciągle poza siebie w poszukiwaniu owcy, by ofiarować ją Bogu. Każdy z nas ma w sobie coś, co może złożyć Bogu w ofierze.

św. Augustyn