Nie po drodze…

Nie po drodze przemierzanej stopami odchodzi się od Boga i doń się powraca.

– św. Augustyn