Nigdy nie wolno…

Nigdy nie wolno lekceważyć tych, którzy sami siebie przeceniają.

anonim