Nigdy nie wolno…

Nigdy nie wolno lekceważyć ludzi, którzy sami siebie przeceniają.

Franklin Delano Roosevelt