Nikt, kto na ziemi…

Nikt, kto na ziemi woła: ,,Jezu, ufam Tobie”
nie usłyszy na Sądzie Jezusowego ,,Biada.”