O kształceniu charakteru…


Książka o. Mariana Pirożyńskiego to znakomite wprowadzenie w tajniki pracy nad sobą. Autor, wychowawca młodzieży oraz niedościgniony społecznik i organizator, czerpiąc z bogactwa swojego doświadczenia przekonuje o konieczności wychowania i samowychowania.

Ich istotę stanowi formowanie charakteru – stałej postawy moralnej, nadającej postępowaniu człowieka jednolity kierunek, niezależny od zewnętrznych okoliczności czy wewnętrznych trudności.

Na pozór książka może wydać się… niedzisiejsza. Wszak o. Pirożyński żył w latach 1899 – 1964. To jednak tylko pozór. Pośród kilku ,,dziwnych” rad można z treści książki wyłowić wiele cennych i ponadczasowych wskazówek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.