O małej czarnej mrówce, o siostrze Faustynie i o zaufaniu do Pana Boga…

ptaki