O uczuciach, które niczym miecz zabijają… (Mk 6,17-29).

[audio:http://slowojakziarno.pl/wp-content/uploads/2013/08/711_0078.mp3|titles=711_0078]

Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: «Nie wolno ci mieć żony twego brata». A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.