Od pierwszych dni…

Od pierwszych dni życia wiedziałam,
że o wiele ważniejszym jest być dobrym niż być mądrym.

św. Edyta Stein