Ojcowie wybrali…

Nowy – wybrany wczoraj na trzyletnią kadencję – Zarząd Sekcji Ojców Duchownych. Sekcja działa w ramach Komisji Duchowieństwa przy Konferencji Episkopatu Polski. Prosimy o modlitwę…