Pierwszy czwartek miesiąca…

Dziś pierwszy czwartek miesiąca. Nasze myśli kierujemy w stronę Wieczernika, do momentu ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Niedawno, czytając papieża Benedykta, natrafiłem na słowa, które chcę Wam dziś dedykować. Ku refleksji.

W komunii eucharystycznej zawiera się bycie miłowanym i jednocześnie, z mojej strony, miłowanie innych. Eucharystia, która nie przekłada się na miłość konkretnie praktykowaną, jest sama w sobie fragmentaryczna. (…) Przykazanie miłości staje się możliwe tylko dlatego, że nie jest jedynie wymogiem; miłość może być ,,przykazana” ponieważ wcześniej jest dana. (Deus caritas est – 16).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.