Pierwszy piątek miesiąca…

Obietnice Najświętszego Serca Pana Jezusa
dane św. Małgorzacie Marii Alacoque
dla czcicieli Bożego Serca
(ludowe brzmienie)
[Rozmiar: 80991 bajtów] 1. Wskażę im w życiu powołania drogę,
a nią idących swą łaską wspomogę.
[Rozmiar: 80991 bajtów] 2. W rodzinie spokój i zgoda zagości,
bo złączę wszystkich więzią mej miłości.
[Rozmiar: 80991 bajtów] 3. Gdy ból i smutek zadadzą im ranę,
Ja sam balsamem pociechy się stanę.
[Rozmiar: 80991 bajtów] 4. Pod moim skrzydłem grot złego ich minie,
Jam ich ucieczką w ostatniej godzinie.
[Rozmiar: 80991 bajtów] 5. Stąd wzrok mój na nich odpocznie łaskawy,
pobłogosławię codzienne ich sprawy.
[Rozmiar: 80991 bajtów] 6. W Sercu tym źródło grzesznikom otworzę,
z którego spłynie miłosierdzia morze.
[Rozmiar: 80991 bajtów] 7. Od mego Serca ognistych płomieni
serce oziębłe w gorące się zmieni.
[Rozmiar: 80991 bajtów] 8. Serca, co dotąd służą mi gorliwie,
jeszcze gorętszą miłością ożywię.
[Rozmiar: 80991 bajtów] 9. Dom, gdzie czcić będą obraz Serca mego,
z błogosławieństwa zasłynie Bożego.
[Rozmiar: 80991 bajtów] 10. Pracy kapłańskiej dam błogosławieństwo,
że z serc najtwardszych odniesie zwycięstwo.
[Rozmiar: 80991 bajtów] 11. Czci mej szerzeniu gorliwie oddani
w tym Sercu będą na wieki wpisani.
[Rozmiar: 80991 bajtów] 12. Kto dziewięć pierwszych piątków odprawi jak trzeba,
nie umrze w grzechu, lecz wejdzie do nieba.
  rysunki: Przemysław Wysogląd SJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.