Pijarski Dzień Wdzięczności

Jeśli chociaż co jakiś czas zaglądacie na slowojakziarno.pl, to wiecie, że rok 2017 przeżywamy w pijarskim Zakonie jako Jubileuszowy Rok Kalasantyński. Zainaugurowaliśmy go końcem listopada ub. i w listopadzie br. go zakończymy. Ale o tym też pewnie dobrze wiecie.

Na pewno jednak nie pamiętacie (i jeśli tak jest, to wcale się nie dziwię) o tym, że w ciągu całego roku – nie tylko Roku Kalasantyńskiego – niektóre dni przeżywamy w naszych pijarskich wspólnotach jakoś szczególniej. I właśnie dziś mamy taki szczególniejszy dzień. Nazwaliśmy go ładnie Dniem Wdzięczności za nasze powołanie. Oczywiście, każdy dzień powinien być swego rodzaju Dniem Wdzięczności, ale właśnie dziś wszyscy pijarzy na całym świecie łączą się ze sobą w szczególnej modlitwie dziękczynnej. Wszyscy dziękujemy za to, co nas łączy: za pijarskie powołanie, charyzmat i za osobę Ojca Założyciela.

Dzisiejsza data nie jest przypadkowa. Właśnie 31 stycznia 1622 r. papież Grzegorz XV brewem zatytułowanym Sacri Apostolatus zatwierdził Konstytucje Zakonu Szkół Pobożnych. Jeden papieski podpis sprawił, że Zakon zaczął istnieć jako instytucja, posiadająca swoje prawa i obowiązki zebrane w zakonnych Konstytucjach i Regułach. Tak było kiedyś i tak jest nadal.

Dziś więc – może bardziej niż zwykle – uświadamiamy sobie, jak wielką łaską każdy z nas został obdarowany. Uświadamiamy sobie również to, jak bardzo Bóg każdemu z nas – pijarów – zaufał. To właśnie nam – na mocy pijarskiego charyzmatu – powierzył troskę o tych, którzy są najmniejsi i najbardziej bezbronni. Chcemy Bogu dzisiaj za to zaufanie dziękować. Was także chcemy do naszego dziękczynienia zaprosić.

Dziękujcie razem z nami za to, że jesteśmy pijarami. Za to, że gdzieś nasze drogi się skrzyżowały i zostawiły konkretny ślad. Jeśli dobry – zapamiętajcie. Jeśli zły – zapomnijcie i przebaczcie. I módlcie się za nas, byśmy nie zawiedli pokładanego w nas przez Boga i ludzi zaufania. Potrzebujemy Waszej modlitwy…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.