Pijarskie Rekolekcje Liturgiczne czas zacząć…

Właśnie przed chwilą grupa chłopaków rozpoczęła w naszym pijarskim seminarium swoje rekolekcje. Polecam ich Waszej modlitwie.