Potrzebujemy tego…

Boże Narodzenie jest konieczne.
Potrzebujemy co najmniej jednego dnia w roku,
aby przypomniał nam, że świat nie kręci się tylko wokół nas.

Eric Sevareid