Poznanie Boga…

Poznanie Boga nie polega na zdobyciu wiedzy o Bogu, ale na doświadczeniu Go. Chodzi o osobisty związek nie intelektu, ale serca z Bogiem.