Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada…

kapica
Kaplica w naszym Domu w Bolszewie.

kaplica1kaplica2