Raczej milczenie…

Bogu cześć oddaje raczej milczenie, niż jakiekolwiek ludzkie słowo.

– św. Augustyn