Refleksja na dziś (Mt 7, 21.24-27)

Nie każdy, kto mi mówi: ,,Panie, Panie” wejdzie do Królestwa niebieskiego, ale ten, kto spełnia wolę mojego Ojca.