Serce jak … tramwaj

tramwajWciąż jeszcze kilka myśli o kapłaństwie. Bo jakże tu o nim nie pisać? Przecież to całe moje życie.

Jan Paweł mówił o kapłańskiej samotności: ,,Po to kapłan jest sam, żeby inni sami nie byli.” A dziś inny cytat, równie znanego kapłana. I to cytat wcale nie stojący w sprzeczności z powyższym. Ojciec Leon Knabit OSB, bo o nim myślę, w jednej ze swoich książek napisał: ,,Ksiądz musi mieć serce jak tramwaj, to znaczy, że powinien wszystkich do niego wpuszczać.

Ciągnąc dalej ten wątek można śmiało powiedzieć, że serce – tramwaj to nie tylko przywilej kapłana. Każdy powinien mieć takie serce. Bo przecież do tego zobowiązuje nas przykazanie miłości Boga i bliźniego.