Słowo na dziś – Mt 7, 21-29

Jezus uczy nas dzisiaj przez św. Mateusza Ewangelistę: ,,Nie każdy, kto Mi mówi ,,Panie, Panie” wejdzie do Królestwa niebieskiego, ale ten, kto spełnia wolę Ojca.” Ksiądz Jan Twardowski dodaje: ,,Za mało jest spełniać wolę Bożą – trzeba ją jeszcze pokochać.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.