Ewangelia trudna jest czasem…

Z pism św. Augustyna:

augustyn,,Jezus każe nam upominać niezdyscyplinowanych, pocieszać małodusznych, podtrzymywać słabych, zbijać argumenty przeciwników, strzec się złośliwych, nauczać nieumiejętnych, zachęcać leniwych, jednać kłótliwych, podnosić na duchu zniechęconych, godzić walczących, pomagać potrzebującym, uwalniać uciśnionych, okazywać uznanie dobrym, tolerować złych i [niestety !!!] kochać wszystkich. Ewangelia mnie przeraża.”