Święty Boże…

Święty Boże, Święty mocny,
Święty, a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami…

Od powietrza, głodu, ognia i wojny,
Wybaw nas, Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci,
Zachowaj nas, Panie!

My, grzeszni Ciebie, Boga, prosimy,
Wysłuchaj nas Panie!