,,Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” – mówi Pan

777

Konferencja dla Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym.