To, co robią dzieci…

Co należy zrobić po upadku? To, co robią dzieci: podnieść się.

 Aldous Huxley