Zło wśliźnie się…

Zło wśliźnie się nawet w ciasną szczelinkę między głową a aureolą.

 Fabrizio Caramagna