Uwaga!!! Uwaga!!! Uwaga!!!

Każdego dnia możemy uzyskiwać odpusty zupełne, ale żeby rzeczywiście były zupełne (a nie tylko cząstkowe), musimy nie mieć przywiązania do żadnego grzechu. Ale to jest trudne – prawda?

Jutro jest WYJĄTKOWY DZIEŃ. Wyjątkowy dlatego, że każdy – nawet najbardziej nałogowy grzesznik – może odpust zupełny uzyskać. W ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA zawieszony zostaje warunek braku przywiązania do grzechu. Największy grzesznik – będąc jutro w stanie łaski i przyjmując Komunię św. – resetuje ciążące na nim kary. Po takiej Komunii staje się jak dziecko dopiero co ochrzczone.

Śmierć w takim stanie = NIEBO bez przesiadki w czyśćcu.

Przekażcie innym. Jutro jest szansa na niebo dla każdego, bez wyjątków.

http://www.milosierdzie-boze.info/a98-Odpust_zupelny_milosierny.html